Φοῖβος Ἰ. Πιομπῖνος

Ἐργασίες

Α. Σκέψεις πάνω στὶς μορφὲς

1. Ἡ γένεση τῶν μορφῶν

2. Οἱ διακρίσεις τῶν ὑλικῶν μορφῶν καὶ τὰ χαρακτηριστικά τους

3. Ἡ διερεύνηση τῶν μορφῶν

4. Ὁ ἄνθρωπος καὶ οἱ λοιπὲς φυσικὲς μορφὲς

5. Περὶ τῆς μοναδικότητας τῶν μορφῶν

7. Σκέψεις πάνω στὴν ἰσοτιμία τῶν φυσικῶν μορφῶν

8. Ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιουργὸς ὑλικῶν μορφῶν

6. Περὶ δυσμορφίας καὶ τερατομορφίας

Β. Ἡ διαχρονικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ

1. Apollon Sauveur, le Logos Grec

2. Le temple antique grec et l’Aigle Bicéphale

3. Réflexions sur la thématique de l’iconographie orthodoxe

4. L’art en tant que révélateur des divergences spirituelles entre la Grèce et l’Occident

5. Réflexions sur les différences entre une icône et un tableau religieux

Γ. Ταξιδιωτικὰ

1. Tὰ ζωγραφιστὰ τροχοφόρα τοῦ Πακιστὰν

2. Καλὰς

3. Ὁδοιπορικὸ στὰ κοπτικὰ μοναστήρια τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης

4. Ζαγκόρσκ, ἡ καρδιὰ τοῦ ρωσικοῦ μυστικισμοῦ

5. Τοζέρ, ἡ πύλη τῆς Σαχάρας

7. Μπακταπούρ, ἡ πόλη ὅπου ὁ χρόνος σταμάτησε γιὰ πάντα

8. Σουκοτάι, ἡ πρώτη πρωτεύουσα τοῦ Σιὰμ

6. Ἐκδρομὴ στὴν ἀρχαία Κύρρο

Δ. Συνεντεύξεις - Παρουσιάσεις

1. Στάμος

2. Ἀφιέρωμα στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Τζιουζέππε Οὐνγκαρέττι

3. Ὀλυμπία Καράγιωργα

4. Μελισσάνθη

5. Ἡ Μυστικὴ διάσταση τοῦ φωτὸς στὸ γλυπτικὸ ἔργο τῆς Ἑλένης Πόταγα

6. Στάμος, ὁ «Λευκαδίτης» ζωγράφος τοῦ φωτὸς ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκη

Ε. Διάφορα

1. Ἕνα παλιὸ ἐργοστάσιο στὴ Νάουσα

2. Φανούριος, ὁ ἅγιος ποὺ φανερώνει

3. Ἕνα βουδιστικὸ ἀφήγημα

4. Σὰν βαθυπράσινος κισσὸς

5. Ὁ σκύλος ὡς πρότυπο ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσίωσης στὸν Κύριο