Φοῖβος Ἰ. Πιομπῖνος

Ἐργασίες

Α. Σκέψεις πάνω στὶς μορφὲς

1. Ἡ γένεση τῶν μορφῶν

2. Οἱ διακρίσεις τῶν ὑλικῶν μορφῶν καὶ τὰ χαρακτηριστικά τους

3. Ἡ διερεύνηση τῶν μορφῶν

4. Ὁ ἄνθρωπος καὶ οἱ λοιπὲς φυσικὲς μορφὲς

5. Περὶ τῆς μοναδικότητας τῶν μορφῶν

7. Σκέψεις πάνω στὴν ἰσοτιμία τῶν φυσικῶν μορφῶν

8. Ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιουργὸς ὑλικῶν μορφῶν

6. Περὶ δυσμορφίας καὶ τερατομορφίας

Β. Ἡ διαχρονικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ

1. Ἀπόλλων Σωτήρ, ὁ Ἕλλην Λόγος

Apollon Sauveur, le Logos Grec

2. Ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς ναὸς καὶ ὁ Δικέφαλος Ἀετὸς

Le temple antique grec et l’Aigle Bicéphale

3. Ἡ Ἑλλάδα ὡς ὀμφαλὸς καὶ ὁ Δικέφαλος Ἀετὸς

5. Σκέψεις πάνω στὴ θεματικὴ τῆς ὀρθόδοξης εἰκονογραφίας

Réflexions sur la thématique de l’iconographie orthodoxe

4. Ἡ συμβολικὴ παρουσία τοῦ λιονταριοῦ στὴν Ἀργολίδα

6. Ἡ μέσω τῆς τέχνης διαφορετικὴ πνευματικὴ ὀπτικὴ Ἑλλάδας καὶ Δύσης

L’art en tant que révélateur des divergences spirituelles entre la Grèce et l’Occident

7. Σκέψεις πάνω στὶς διαφορὲς μεταξὺ τῆς ἱερῆς εἰκόνας καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ πίνακα

Réflexions sur les différences entre une icône et un tableau religieux

8. Ἡ παράσταση τῆς Βρεφοκρατούσας στὴν ὀρθόδοξη καὶ τὴ δυτικὴ ζωγραφικὴ

9. Σκόρπιες σκέψεις πάνω στὴν ἑλληνικὴ γραμμὴ

Γ. Ταξιδιωτικὰ

1. Tὰ ζωγραφιστὰ τροχοφόρα τοῦ Πακιστὰν

2. Καλὰς

3. Ὁδοιπορικὸ στὰ κοπτικὰ μοναστήρια τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης

4. Ζαγκόρσκ, ἡ καρδιὰ τοῦ ρωσικοῦ μυστικισμοῦ

5. Τοζέρ, ἡ πύλη τῆς Σαχάρας

7. Μπακταπούρ, ἡ πόλη ὅπου ὁ χρόνος σταμάτησε γιὰ πάντα

8. Σουκοτάι, ἡ πρώτη πρωτεύουσα τοῦ Σιὰμ

6. Ἐκδρομὴ στὴν ἀρχαία Κύρρο

Δ. Συνεντεύξεις - Παρουσιάσεις

1. Στάμος

2. Ἀφιέρωμα στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Τζιουζέππε Οὐνγκαρέττι

3. Ὀλυμπία Καράγιωργα

4. Μελισσάνθη

5. Ἡ Μυστικὴ διάσταση τοῦ φωτὸς στὸ γλυπτικὸ ἔργο τῆς Ἑλένης Πόταγα

6. Στάμος, ὁ «Λευκαδίτης» ζωγράφος τοῦ φωτὸς ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκη

Ε. Διάφορα

1. Ἕνα παλιὸ ἐργοστάσιο στὴ Νάουσα

2. Φανούριος, ὁ ἅγιος ποὺ φανερώνει

3. Ἕνα βουδιστικὸ ἀφήγημα

4. Σὰν βαθυπράσινος κισσὸς

5. Ὁ σκύλος ὡς πρότυπο ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσίωσης στὸν Κύριο