Φοῖβος Ἰ. Πιομπῖνος

Ἐργογραφία

Α. Ἔργα

Ἕλληνες ἁγιογράφοι μέχρι τὸ 1821, 1η ἔκδ. Ἀθήνα 1979, 21Χ14, σ. 337, 2η ἔκδ. ἀναθεωρημένη καὶ συμπληρωμένη, Ε.Λ.Ι.Α., Ἀθήνα 1984, 21Χ14, σ. 552.


Σπουδὴ Θανάτου, 1η ἔκδ. Πιτσιλός, Ἀθήνα 1996, 21Χ14, σ. 328, 2η ἔκδ., Μαΐστρος. Σύνορα, Ἀθήνα, 2006, 21Χ14, σ. 328.


Στάμος: Mία μαρτυρία γιὰ τὸν ζωγράφο ἀπὸ τὸν Φοῖβο Ἰ. Πιομπῖνο, FAGOTTO - Θρόισμα, Ἀθήνα 2003, 26,5Χ21, σ. 64, πίν. 12.


Τόπων ἐνθυμήματα, Θίνες, Ἀθήνα 2014, 17X12, σ. 28.


Ἐπίσκεψη σὲ μιὰ ἔκθεση καὶ ἄλλα διηγήματα, Κίχλη, Ἀθήνα 2015, 20,5X14, σ. 206.


Σκόρπιες σκέψεις πάνω στὴν ἑλληνικὴ γραμμή, Ἐκδόσεις τοῦ Φοίνικα, Ἀθήνα 2016, 23X15,5, σ. 133.


Ἡ διαφορετικὴ πνευματικὴ ὀπτικὴ Ἑλλάδας καὶ Δύσης μέσα ἀπὸ τὴν τέχνη, Ἐκδόσεις τοῦ Φοίνικα, Ἀθήνα 2017, 23Χ15,5, σ. 75.


Περὶ τῶν διαφορῶν ἱερῆς εἰκόνας καὶ θρησκευτικοῦ πίνακα, Ἐκδόσεις τοῦ Φοίνικα, Ἀθήνα 2017, 23Χ15,5, σ. 87.Ἀπόλλων Σωτήρ, ὁ Ἕλλην Λόγος, Ἐκδόσεις τοῦ Φοίνικα, Ἀθήνα 2018, 23Χ15,5, σ. 52.Ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ Δικέφαλος Ἀετός, Ἐκδόσεις τοῦ Φοίνικα, Ἀθήνα 2019, 23Χ15,5, σ. 80.Ἡ συμβολικὴ παρουσία τοῦ λιονταριοῦ στὴν Ἀργολιδοκορινθία, Ἐκδόσεις τοῦ Φοίνικα, Ἀθήνα 2019, 25x14 ἑκ., σ. 33.