Α. Σκέψεις πάνω στὶς μορφὲς

Β. Ἡ διαχρονικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ

1. Ἡ γένεση τῶν μορφῶνergasies_files/%CE%97%CC%94%20%CE%B3%CE%B5%CC%81%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CD%82%CE%BD%20%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CD%82%CE%BD.pdf
2. Οἱ διακρίσεις τῶν ὑλικῶν μορφῶν καὶ τὰ χαρακτηριστικά τουςergasies_files/%CE%9F%CE%B9%CC%94%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CC%81%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CF%89%CD%82%CE%BD%20%CF%85%CC%94%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CD%82%CE%BD%20%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CD%82%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CC%80%20%CF%84%CE%B1%CC%80%20%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CC%81%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
3. Ἡ διερεύνηση τῶν μορφῶνergasies_files/%CE%97%CC%94%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CC%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CD%82%CE%BD%20%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CD%82%CE%BD.pdf
4. Ὁ ἄνθρωπος καὶ οἱ λοιπὲς φυσικὲς μορφὲςergasies_files/%CE%9F%CC%94%20%CE%B1%CC%93%CC%81%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CC%80%20%CE%BF%CE%B9%CC%94%20%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%B5%CC%80%CF%82%20%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CC%80%CF%82%20%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B5%CC%80%CF%82.pdf
5. Περὶ τῆς μοναδικότητας τῶν μορφῶνergasies_files/monadikothta_morfon1.pdf
6. Περὶ δυσμορφίας καὶ τερατομορφίαςergasies_files/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CC%80%20%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CC%80%20%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%82.pdf
7. Σκέψεις πάνω στὴν ἰσοτιμία τῶν φυσικῶν μορφῶνergasies_files/isotimia_morfon.pdf
8. Ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιουργὸς ὑλικῶν μορφῶνergasies_files/ylikes_morfes6.pdf
1. Ἀπόλλων Σωτήρ, ὁ Ἕλληνας Λόγοςergasies_files/%CE%91%CC%93%CF%80%CE%BF%CC%81%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%B7%CC%81%CF%81,%20%CE%BF%CC%94%20%CE%95%CC%94%CC%81%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82%20%CE%9B%CE%BF%CC%81%CE%B3%CE%BF%CF%82.pdf
2. Ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς ναὸς καὶ ὁ Δικέφαλος Ἀετὸςergasies_files/naos_kai_aetos1.pdf
3. Ἡ Ἑλλάδα ὡς ὀμφαλὸς καὶ ὁ Δικέφαλος Ἀετὸςergasies_files/%CE%97%CC%94%20%CE%95%CC%94%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CC%81%CE%B4%CE%B1%20%CF%89%CC%94%CF%82%20%CE%BF%CC%93%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CC%80%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CC%80%20%CE%BF%CC%94%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CC%81%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CC%93%CE%B5%CF%84%CE%BF%CC%80%CF%82.pdf
4. Ἡ συμβολικὴ παρουσία τοῦ λιονταριοῦ στὴν Ἀργολίδαergasies_files/%CE%97%CC%94%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%80%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CD%82%20%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CD%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CC%80%CE%BD%20%CE%91%CC%93%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
5. Σκέψεις πάνω στὴ θεματικὴ τῆς ὀρθόδοξης εἰκονογραφίαςergasies_files/skepseis_eikonografias.pdf
6. Ἡ μέσω τῆς τέχνης διαφορετικὴ πνευματικὴ ὀπτικὴ Ἑλλάδας καὶ Δύσηςergasies_files/%CE%97%CC%94%20%CE%BC%CE%B5%CC%81%CF%83%CF%89%20%CF%84%CE%B7%CD%82%CF%82%20%CF%84%CE%B5%CC%81%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%80%20%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%80%20%CE%BF%CC%93%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%80%20%CE%95%CC%94%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CC%81%CE%B4%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CC%80%20%CE%94%CF%85%CC%81%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
7. Σκέψεις πάνω στὶς διαφορὲς μεταξὺ τῆς ἱερῆς εἰκόνας καὶ τοῦ 
    θρησκευτικοῦ πίνακαergasies_files/%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CC%81%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CC%81%CE%BD%CF%89%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CC%80%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CC%80%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%85%CC%80%20%CF%84%CE%B7%CD%82%CF%82%20%CE%B9%CC%94%CE%B5%CF%81%CE%B7%CD%82%CF%82%20%CE%B5%CE%B9%CC%93%CE%BA%CE%BF%CC%81%CE%BD%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CC%80%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CD%82%20%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CD%82%20%CF%80%CE%B9%CC%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1.pdf
Σκόρπιες σκέψεις πάνω στὴν ἑλληνικὴ γραμμὴergasies_files/skorpies_skepseis4.pdf

Γ. Ταξιδιωτικὰ

6. Ἐκδρομὴ στὴν ἀρχαία Κύρροergasies_files/EKDROMI3.pdf
3. Ὁδοιπορικὸ στὰ κοπτικὰ μοναστήρια τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσηςergasies_files/Odiporiko3.pdf
7. Μπακταπούρ, ἡ πόλη ὅπου ὁ χρόνος σταμάτησε γιὰ πάνταergasies_files/Bahtapour.pdf
8. Σουκοτάι, ἡ πρώτη πρωτεύουσα τοῦ Σιὰμergasies_files/Sukotai3.pdf
1. Ἕνα παλιὸ ἐργοστάσιο στὴ Νάουσαergasies_files/ergostasio1.pdf
4. Ζαγκόρσκ, ἡ καρδιὰ τοῦ ρωσικοῦ μυστικισμοῦergasies_files/ZAGORSK2.pdf
1. Στάμοςergasies_files/STAMOS4.pdf
4. Μελισσάνθηergasies_files/melisanthi1.pdf

Δ. Συνεντεύξεις - Παρουσιάσεις

1. Tὰ ζωγραφιστὰ τροχοφόρα τοῦ Πακιστὰνergasies_files/zografista.pdf

Ε. Διάφορα

3. Ἕνα βουδιστικὸ ἀφήγημαergasies_files/voudistiko2.pdf
5. Τοζέρ, ἡ πύλη τῆς Σαχάραςergasies_files/TOZER4.pdf
2. Καλὰςergasies_files/Kalas.pdf
2. Ἀφιέρωμα στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Τζιουζέππε Οὐνγκαρέττιergasies_files/afieroma3.pdf
4. Σὰν βαθυπράσινος κισσὸςergasies_files/kissos.pdf
Apollon Sauveur, le Logos Grecergasies_files/apollon_sauveur1.pdf
Réflexions sur la thématique de l’iconographie orthodoxeergasies_files/re%CC%81flexions_the%CC%81matique%20.pdf
L’art en tant que révélateur des divergences spirituelles entre la Grèce et l’Occidentergasies_files/art_en_tant1.pdf
Réflexions sur les différences entre une icône et un tableau religieuxergasies_files/re%CC%81flexions_diffe%CC%81rences.pdf
5. Ἡ Μυστικὴ διάσταση τοῦ φωτὸς στὸ γλυπτικὸ ἔργο τῆς Ἑλένης Πόταγαergasies_files/Potaga.pdf
6. Στάμος, ὁ «Λευκαδίτης» ζωγράφος τοῦ φωτὸς ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκηergasies_files/Stamos_zografos.pdf
2. Φανούριος, ὁ ἅγιος ποὺ φανερώνειergasies_files/Fanourios.pdf
3. Ὀλυμπία Καράγιωργαergasies_files/Karagiorga5.pdf
Le temple antique grec et l’Aigle Bicéphaleergasies_files/Le_temple3.pdf

Ἐργασίες

Ἐργογραφίαergografia.htmlergografia.htmlshapeimage_42_link_0
Ἀρχικὴarxiki.htmlarxiki.htmlshapeimage_43_link_0
Μεταφράσειςmetafraseis.htmlmetafraseis.htmlshapeimage_44_link_0
5. Ὁ σκύλος ὡς πρότυπο ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσίωσης στὸν Κύριοergasies_files/O_skilos5.pdf
8. Ἡ παράσταση τῆς Βρεφοκρατούσας στὴν ὀρθόδοξη καὶ τὴ δυτικὴ ζωγραφικὴergasies_files/parastasi1.pdf